Här samlar vi dokument över historiska skeenden i byn.

1956-1957:
Striden om bommen.