Vi är Bocksboda byalag, en politiskt och religiöst obunden förening som drivs ideellt.

Vi vill tillvarata  gemensamma intressen för invånarna i föreningens verksamhetsområde. Att bedriva och stödja ungdomsverksamhet, kulturverksamhet och annan verksamhet för alla åldrar.

Kontakta oss gärna med ett mejl till kontakt@bocksboda.se.

Bocksboda byalag bildades 2016.

Här kan du läsa våra verksamhetsberättelser och styrelseprotokoll under åren som gått.

Protokoll från årsmötet 2018 sida 1, 2 och 3.

Verksamhetsberättelse 2017.

Protokoll från årsmötet 2017.

Verksamhetsberättelse för 2016.

Läs gärna våra stadgar.