Juli
Måndag 8 juli: Officiell sandösardag. Vi fixar med det lass sand som Viktor ordnat vid vår nybyggda brygga. Samling klockan 11.00.

Söndag 28 juli: Sommarvandring till torpet Hällamossen som
lades ned år 1880. John Bärj återkommer med mer information.

Augusti
Lördag 17 augusti: Sommarfest! Byalagets årliga sommarfest startar klockan 17.00 hos Viktor Kilsberger. Se hela inbjudan här.

Efter turistsäsongen: Vandring i Skärmabodabergen. Rolf Pettersson
återkommer med mer information.

Tisdag den 27e: Kaffeträff i Blankhults gård klockan 18.

September
Söndag den 29e: Höstvandring till torpet Bohult som lades ned år
1905. John Bärj återkommer med mer information.

Under sommaren eller hösten
Naturvandring i naturreservatet Ånnarote med Länsstyrelsen i
Örebro län. Berit Axelsson återkommer med information.

Vandring till torpet Södra öken som lades ned 1895. Rolf
Pettersson återkommer med mer information.

Väl mött i sommar och höst!