November
Söndag den 3e november kl 10: Byalagsvandring till Tomasboda
och tioårsjubileet av Vandrarens kapell. Fika säljes i
Kilsbergsstugan.

Söndag den 17e november: Höstvandring till Fagerbosjön och torpet
Södra ökna. Torpet lades ned 1895. Samling vid Emilalogen klockan
10 och samåkning till platsen. Medtag fika.

December
Söndag den 8e december: Medlemsmöte med adventsfika och
ljusvandring till torpet Skräddartorpet. Torpet lades ned 1835.
Blankhults gård, klockan 15.

Januari och februari
En lördag i januari eller februari: Byalaget skidar till Skrikarboda och
fikar i raststugan där. John Bärj återkommer med mer information.

En vardagskväll varje månad bjuder byalaget in till kaffeträff i
Blankhults gård. Datum och tid mejlas ut inför varje träff.

Väl mött i vinter!

Bocksboda byalag