Höstvandring till Bohult

Söndagen den 29e september 2019 klockan 10 samlades 14 av byalagets medlemmar vid vägbommen nära Ryggsjöängen varifrån vi vandrade till Bohult. Vi traskade genom en dimmig och nyligen röjd skog. 

Bohult är omtalat för dess 317 meter långa stengärdesgård, en gärdesgård vars vikt kan uppskattas till två tusen ton och torpet brukades mellan åren 1853 – 1905 av makarna Per och Maria Gustafsson. Per växte upp i Daltorpet nära Kalltjärn och ska ha burit en 50 kilo tung tunna råg från Örebro till Bohult utan att ställa ned tunnan. Enligt muntlig tradition ska Per dessutom ha vikt av från vägen i klockhammarsbacken för att plocka blåbär, men tunnan på axeln.

Efter att ha fikat på den gamla inägomarken intill stengärdesgården inledde vi hemfärden. Flertalet tog sig tillbaka samma väg som vi använt för att ta oss till Bohult medan några av oss vandrade ett stycke norrut för att följa en mindre stig mot sydost via Bohultsmossen och Stora Ryggsjön till Daltorpet och vidare.   

Tack alla som deltog! 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *